Uw mening?


Goede middag buurtbewoners, Het heeft even geduurd. De Gemeentelijke molens draaien langzamer dan
wij zouden willen. De volgende tekst komt vanuit de Gemeente Naarden. Zij bepaalt uiteindelijk hoe
de zaken finaal worden gemaakt. Eind deze maand wordt er gestart met de “verbouw” van
het parkje. De afgelopen maanden is hevig gediscussieerd over de mogelijkheden om het...>>Meer
Buurtpreventiecomité Paal & Perk, Buurtplatform Parkwijk Naarden en de Gemeente Naarden
hebben op de avond van 15 maart dit item besproken. Aan de hand van de door de lezers van het blog
ingediende commentaren wordt een antwoord geformuleerd. Dat antwoord volgt uiterlijk 17 mei 2011 op
dit blog. Dit onderwerp is nu gesloten. Op 15 maart 2011 worden uw op- en aanmerkingen...>>Meer
zie ook item op dit blog d.d. 24 11 2010.
Wij geven u nu graag een tussenstand van de gang van zaken rond het item "verlichting in het
parkje Juliana van Stolberglaan".
Een delegatie van het Buurtpreventiecomité Paal & Perk heeft samen met...>>Meer
Buurtpreventiecomite BPV Paal & Perk en Buurtplatform Parkwijk Naarden vinden de verlichting in
het parkje achter de Juliana van Stolberglaan ontoereikend [er is nl geen openbare verlichting in
het park, wel aan de rand].
Deze situatie is onwenselijk uit oogpunt van veiligheid: het park heeft naast een...>>Meer