Uw mening?


naar aanleiding van de afsluiting van de Cort van der Lindenlaan delen wij de volgende informatie
met u.

De Cort van der Lindenlaan wordt onderhouden op 12 en 13 november
...>>Meer


De gemeente Naarden gaat in de Laegieskampweg en Kolfbaan de riolering vervangen en de straat
opnieuw inrichten.
...>>Meer Vastgesteld bestemmingsplan Apostolische kerk
...>>Meer

Ophalen huisvuil aan de Sandtmannlaan
 
Er zijn al enige tijd problemen in de Sandtmannlaan met het legen van de containers met...>>Meer
Op 12 april jl hebben wij u op dit blog geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de
opknapbeurt van de winkelstrip aan de Mackaylaan.

Vandaag, 7 juni 2011, heeft het Buurtplatform een finaal gesprek gevoerd met de...>>Meer
Dit blog is nu gesloten. Het Buurtplatform komt uiterlijk 25 maart 2011 terug met het vervolg op uw
op- en aanmerkingen.

De gemeente is gestart met voorbereidingen om de winkelstrip aan de Mackaylaan een...>>Meer
De werkzaamheden aan de bijna dichtgegroeide spoorsloot achter de Thorbeckelaan zijn afgerond. Op
last van Waternet moest ProRail de dichtgegroeide spoorsloot uitbaggeren, om de functie van
waterberging te herstellen. Bij het gelijktijdig uitgevoerde detectieonderzoek naar...>>Meer
Beste bewoner(s),

De gemeente is gestart met de voorbereidingen om het riool te vervangen in uw straat.
Behalve dat het riool wordt vervangen zal ook de straat een nieuw uiterlijk krijgen....>>Meer
Met het, geheel belangeloos gemaakte, ontwerp van een buurtbewoner, een van tv bekende
tuinarchitect, is Parkwijk Naarden naar de gemeente gestapt.
Na inventarisatie in de buurt en frequent overleg met gemeente, tuinarchitect en Parkwijk Naarden is
in oktober begonnen met de werkzaamheden.
...>>Meer
Met het oog op de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Apostolische kerk (bij de
Thorbeckelaan), heeft de gemeente onderzoek laten doen naar het grondwater.

Toen de kerk er nog stond, was er sprake van wateroverlast in de kelder van de kerk....>>Meer