Uw mening?


28-10-13 Plannen groenstrook Fortlanden
Brief van de gemeente:
Op 4 juli stuurden wij u een brief met de mededeling dat we een ontwerp gingen maken om het parkje in de wijk op te knappen. We vroegen u in de brief ook om mee te denken over dat ontwerp. Een aantal bewoners heeft gereageerd op die oproep en op 11 september zijn wij gezamenlijk door het parkje gelopen om ideeën uit te wisselen. Op basis daarvan hebben wij een voorstel gemaakt voor de opknapbeurt. In deze brief leest u daar meer over.
 
Groen
Op hoofdlijnen is er een ontwerp gemaakt, grofweg gebeuren er drie dingen: de bomen worden gesnoeid, op sommige stukken wordt de beplanting vervangen en op sommige stukken wordt nieuwe beplanting aangebracht. In onderstaande tekening staat het voorlopige plan.
Iedereen gaf ons te kennen dat het besloten karakter van het parkje belangrijk is. Ook dat er een slingerend pad doorheen loopt en het geen strakke beplanting is zag iedereen als een goed kenmerk. Ons doel is daarom ook om dat te behouden, tegelijk is het op sommige plekken toch nodig om alle beplanting te vervangen. Vaak is dit omdat er bramen of klimop doorheen groeien en die kunnen alleen verwijderd worden als dit geheel met wortels gebeurd. Aanwonenden ervaren dan overlast van het groen en dit is alleen op te lossen door in het hele vak de beplanting te vervangen. In de tekening is aangegeven wat bedacht is, als het niet gekleurd is dan gebeurd er ook niets.
Er zijn nog geen soorten vastgesteld voor de nieuwe beplanting. Dit wordt gedaan door onze experts bij wijkbeheer. In het beplantingsplan wordt ook opgenomen de renovatie van de groenperken bij de parkeerplaatsen langs de Schout (uiteraard niet die vakken die afgelopen winter al zijn opgeknapt). Alle bewoners krijgen voor 1 december het beplantingsplan per brief opgestuurd.
 
Speeltoestellen
De speeltoestellen blijven op hun huidige plekken staan. Er worden een paar kleine toestellen bij geplaatst, 1 ervan wordt geschonken door het buurtplatform. De nieuwe speeltoestellen zijn bedoeld voor kinderen van 0-5 jaar. Ook wordt de schommel gerepareerd.
 
Vragen en opmerkingen
Een grotere versie van het ontwerp en plaatjes van de nieuwe speeltoestellen kunt u vinden op de website van het buurtplatform op www.parkwijknaarden.nl bij Uw mening?. Ook bestaat hier de mogelijkheid om uw reactie te geven op het ontwerp.
Heeft u vragen over deze brief of het ontwerp dan kunt u ook contact opnemen met Suzan Vijfhuizen per e-mail op wijkgerichtwerken@naarden.nl
REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha