Uw mening?


17-05-11 Eindverslag
Goede middag buurtbewoners, Het heeft even geduurd. De Gemeentelijke molens draaien langzamer dan wij zouden willen. De volgende tekst komt vanuit de Gemeente Naarden. Zij bepaalt uiteindelijk hoe de zaken finaal worden gemaakt. Eind deze maand wordt er gestart met de “verbouw” van het parkje. De afgelopen maanden is hevig gediscussieerd over de mogelijkheden om het park achter de Juliana van Stolberglaan te verbeteren. Met de input van bewoners op het blog van Parkwijk hebben de gemeente, buurtplatform Parkwijk en buurtpreventievereniging Paal&Perk samen verschillende malen overlegd over dit park. Verlichting In de communicatie naar bewoners is door ons onvoldoende uitleg gegeven over de argumenten om af te zien van verlichting in het park. Daarover is onvrede ontstaan en die willen we eerst rechtzetten alvorens verder in te gaan op de mogelijkheden voor het park. Uit de reacties op het blog bleek dat er uitgesproken voor- en tegenstanders zijn van het aanbrengen van verlichting. De argumenten lopen sterk uiteen en ook de ervaringen. Wij hebben het gevoel dat er geen (overwegend) eenduidig beeld bestaat in de wijk. Omdat verlichting aanbrengen en onderhouden ook grote kosten met zich meebrengt is besloten dat het niet haalbaar is om het parkje te verlichten. Wij hopen bij deze alsnog uitgelegd te hebben waarom in het voorgedragen plan geen verlichting was en wordt opgenomen. Pingpongtafel, jeu de boulesbaan Vanwege de eveneens verdeelde mening over aanvullende speelvoorzieningen, zoals een pingpongtafel of een jeu de boulesbaan, worden deze ook niet meegenomen in het plan. Wat gebeurt er wel?
  • Langs het voetbalveld wordt een vierde hek (met deur) gebouwd zodat het onmogelijk wordt voor honden om op het voetbalveld te komen.
  • Het pad wordt aangewezen als voetpad. Hiervoor is een formeel verkeersbesluit nodig dat genomen wordt door het college van Burgemeester en wethouders.
  • De bankjes worden verplaatst. De bankjes komen niet langer bij elkaar te staan, bij ieder bankje komt een prullenbak. Op de plek waar de bankjes nu staan wordt het asfalt verwijderd en dit wordt bij de groenstrook getrokken.
  • In het parkje wordt een honden losloopgebied ingesteld. Daarmee wordt geregeld dat de hond hier, volgens de reeds geldende regelgeving, los mag lopen. In een losloopgebied bestaat ook de verplichting om hondenpoep op te ruimen, om dit nog beter te faciliteren wordt aan de andere ingang van het park ook een hondenpoep afvalbak geplaatst.
  • De heestervakken in het park worden gerenoveerd. De aanwonenden van het park krijgen hiervoor een detail tekening opgestuurd.
Planning De aanpak van het parkje gebeurt gefaseerd in verband met levertijden, plantseizoen en formele trajecten voor (verkeers)besluiten van het college van Burgemeester en wethouders. Alle afzonderlijke stappen zijn hieronder weergegeven met een datum of periode waarin het werk is gepland:
  • 27 mei: asfalt verwijderen en bankjes verplaatsen.
  • Juni: de extra hondenpoep afvalbak wordt geplaatst.
  • Zomer: bij het pad worden borden geplaatst ‘voetpad’. Hiervoor is een formeel besluit nodig waartegen bezwaar gemaakt kan worden. De planning gaat er van uit dat dit niet gebeurt. Het besluit wordt gepubliceerd in de Naarder Koerier.
  • Einde zomer: plaatsen vierde hek rondom voetbalveld. Zodra het hek geplaatst is wordt het park een hondenlosloopgebied (worden de borden geplaatst).
  • Winter 2011-2012: het groen wordt opgeknapt en in het stuk waar voorheen asfalt lag worden nieuwe taxussen geplaatst.
REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha