Uw mening?


11-03-11 Start grootschalige werkzaamheden op de Meerstraat en verkeershinder
Afgelopen maandag, op 7 maart j.l., is gestart met grootschalige werkzaamheden op de Meerstraat. Hiervoor is de Meerstraat voor langere tijd afgesloten voor alle verkeer. Vanuit het Buurtplatform Parkwijk Naarden is de zorg geuit over de gevolgen hiervan op omleidingsroutes en de omliggende woonwijken. Daarom wordt het verkeer regelmatig geobserveerd om zo tijdig te kunnen bijsturen mocht de verkeersveiligheid in het geding zijn. Evaluatie Vanochtend, 9 maart 2011, was het eerste evaluatiemoment. Hierbij is overleg geweest tussen de directievoerder van het werk en de politie. Ook de constateringen van de medewerkers van de gemeente zijn hierin meegenomen. In deze memo leest u een korte terugkoppeling van deze eerste evaluatie. Uitgangspunten fase 1 Tijdens de eerste fase van de werkzaamheden is de Meerstraat afgesloten tussen de Amsterdamsestraatweg en de Vaartweg. Het verkeer wordt omgeleid via de Westwalstraat, Burgemeester van Wettumweg, Koningin Wilhelminalaan en de Burgemeester Visserlaan. De werkzaamheden voor fase 1 duren drie weken. Dit is een relatief korte periode. Daarom vinden wij enige overlast voor bewoners acceptabel. Een toename van de verkeersintensiteiten op de omleidingsroutes hoort daarbij. Een voorwaarde is wel dat de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Daarom is bij de observaties tijdens de eerste dagen van fase 1 vooral gekeken naar de veiligheid van de verschillende weggebruikers. Conclusie Er is op meerdere tijdstippen geobserveerd op de Westwalstraat. De verwachte toename van verkeer wordt nauwelijks waargenomen. Op sommige tijdstippen is het wel drukker dan normaal, maar over het algemeen is het veel rustiger dan veracht. De doorstroming op de Westwalstraat is goed. Alleen voor de doseerlichten is de wachtrij langer dan gebruikelijk. Op de omleidingsroutes zijn geen problemen geconstateerd met verkeersveiligheid. Fietsers krijgen voldoende ruimte en automobilisten reageren adequaat op de verkeerssituatie. Alle partijen zijn dan ook van mening dat aanvullende verkeersmaatregelen niet nodig zijn. Komende vanaf de Burg. Visserlaan wordt de bebording veelal over het hoofd gezien of genegeerd. Automobilisten rijden door en komen aan het einde van de Meerstraat tot de conclusie dat zij niet verder kunnen. Dit heeft tot gevolg dat veel auto's op dat punt gaan keren. Dit leidt tot irritaties bij zowel de weggebruiker als de omwonenden. Daarom is besloten om bij de rotonde bij de Keverdijk extra bebording te plaatsen om aan te geven dat doorgaand verkeer echt niet mogelijk is. Zo hebben weggebruikers nog een mogelijkheid om op de rotonde te keren. Combinatie werkzaamheden Bollelaan Deze week voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit op het viaduct aan de Bollelaan. De werkzaamheden raken elkaar niet. Ook de omleidingsroutes overlappen elkaar niet. Op de eerste ochtend van de werkzaamheden was wel wat onduidelijkheid. Met name bij weggebruikers die bekend zijn in Naarden. Inmiddels is dit opgelost met extra bebording op de Huizerstraatweg.
REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha