Uw mening?


11-02-11 Vervolg
Buurtpreventiecomité Paal & Perk, Buurtplatform Parkwijk Naarden en de Gemeente Naarden hebben op de avond van 15 maart dit item besproken. Aan de hand van de door de lezers van het blog ingediende commentaren wordt een antwoord geformuleerd. Dat antwoord volgt uiterlijk 17 mei 2011 op dit blog. Dit onderwerp is nu gesloten. Op 15 maart 2011 worden uw op- en aanmerkingen besproken in een vergadering met Buurtpreventiecomité Paal & Perk, Buurtplatform Parkwijk Naarden en Gemeente Naarden. Wij komen daarna z.s.m. met een finaal antwoord bij u terug op dit blog. Zoals afgesproken op het Blog op 12 januari 2011 komen wij nu terug met een vervolg op het item “Verlichting in het Parkje achter de Juliana van Stolberglaan”. Een delegatie van het Buurtpreventiecomité Paal & Perk heeft samen met mensen van Buurtplatform Parkwijk Naarden een gesprek gehad metde Gemeente Naarden over het parkje achter de Juliana van Stolberglaan. De reacties die op het blog staan en die wij van u mochten ontvangen zijn besproken. Uit de reacties lijkt te spreken dat niet zozeer de verlichting een probleem is in het parkje. Er zijn verschillende aspecten (jongeren, rommel, brommers, hondenpoep) waardoor mensen niet graag in het parkje komen. Daarom hebben we er voor gekozen om ons eerst te richten op meer sociale cohesie in het parkje; dat iedereen er graag komt. Mocht het nodig zijn, dan kan op een later tijdstip alsnog worden overwogen of verlichting wenselijk is, de meningen en argumenten daar voor én tegen lopen nogal uiteen (zie de originele reacties op dit blog). In het plan dat we u voorstellen is daarom opgenomen dat: -          Deels een losloopgebied voor honden komt in het parkje. Formeel moet in heel Naarden de hond aangelijnd lopen. Door een losloopgebied hopen we het parkje aantrekkelijker te maken voor hondeneigenaren. -          Een hondenpoepbak wordt geplaatst bij de ingang van het parkje om de overlast van hondenpoep te verminderen. De plicht om hondenpoep op te ruimen blijft namelijk, ook al is er sprake van een losloopgebied. -          Een hek geplaatst wordt bij het voetbalveld zodat het onmogelijk wordt voor honden om daarop te komen. Daarmee hopen we dat er meer kinderen willen voetballen in het parkje. -          De bestaande 2 bankjes worden verplaatst zodat deze minder dicht op de woningen staan. Bij beide bankjes komt een prullenbak. -          Er een jeu de boules baan en pingpongtafel komt in het parkje zodat naast voetbal er andere sporten gedaan kunnen worden in het parkje.                   Hiermee hopen we vooral dat meer volwassenen naar het parkje willen komen. -          Komende winter een deel van het groen opgeknapt wordt door de gemeente. Dit betekent o.a. dat verschillende plantvakken worden gerooid en opnieuw ingeplant. Daarmee kunnen de bramen weggehaald worden en kan, net als bij de vijver, de originele structuur van grote vlakken met dezelfde beplanting worden hersteld. -          Mensen met een achteruitgang van de tuin verzocht wordt om deze dicht te maken. Mede door die uitgangen worden de groenperken beschadigd en dat wordt niet meer toegestaan na de opknapbeurt van het groen. -          Het voetpad opnieuw ingesteld wordt. Dit betekent ook dat fietsen door het park niet meer is toegestaan. Mocht blijken dat een er toch behoefte is om in het parkje te fietsen dan blijft het huidige fietspad bestaan (daarin mag overigens ook nu niet gebromd worden). Als de meerderheid van omwonenden en gebruikers positief reageert op dit voorstel dan is het voor de gemeente mogelijk om alle wijzigingen uit te voeren tussen zomer 2011 (spel- en hondenvoorzieningen) en voorjaar 2012 (opknappen groen). Laat uw reactie op dit plan achter op dit blog. Dit kan tot en met 11 maart 2011, daarna zullen Buurtpreventiecomité Paal & Perk, Buurtplatform Parkwijk Naarden en de gemeente weer bij elkaar komen om verder te kijken hoe het uitvoeringsplan eruit moet komen te zien.
REACTIES
Allereerst prima dat u er weer een voetpad van maakt. Ik woon al 24 jaar aan de ingang van het park bij de graaf Janlaan. Vroeger was het een voetpad. Af en toe zag je een fiets, maar nooit brommers. De ellende is pas goed begonnen, toen het een paar jaar geleden fietspad werd. Sindsdien komen er niet alleen veel fietsers, maar ook brommers en scooters vaak met grote snelheid en altijd met veel lwaai! Wij durven onze kleinkinderen niet meer alleen het park in te laten vanwege met name snelrijdende brommers en fietsen. Daarbij komt, dat bij het voetbalveldje zeker in het weekend altijd kapotte drankflessen en lege witzakjes liggen. Dit is ook geen goede situatie voor jonge kinderen. Eigenlijk zou u de bankjes gewoon moeten verwijderen. Dat is jammer voor ouderen, die overigens alleen overdag in afnemende mate komen, maar het maakt het voor de jeugd veel minder aantrekkelijk er rond te hangen. Bij de grote vijver aan de Juliana van Stolberglaan staan ook bankjes, maar daar zie je zelden groepjes jongeren hangen. Daar kan namelijk iedereen zien, wat ze uitspoken. Regelmatige controle in het parkje achter lijkt me voor de politie ondoenlijk, ofschoon het verboden is in het openbaar wiet te gebruiken! Verder kan ik mij goed in denken, dat mensen niet een boel verlichting achter hun tuin willen hebben nog afgezien van het nut, de lichtvervuiling en de kosten. Ook wordt er overwogen om aan de ingangen van het park hondenpoepbakken te plaatsen. Denkt u echt, dat mensen, als hun hond in deze bak zijn behoefte doet, vervolgens een poepzakje pakken om de uitwepselen netjes op te ruimen. Wie hebben er vervolgens de meeste last van stank en vliegen? Juist de mensen die achteruit hun tuin verlaten. Overigens heeft het uitlaten (ook het loslaten) van honden zelden tot problemen geleid. Het verbaast mij, dat de gemeente plannen voor het parkje ontwikkeld zonder de behoefte van de aanwonenden te peilen. Zowel aan een jeu de boules baan als aan een pingpongtafel is mijns inziens nauwelijks behoefte. Waar wonen de mensen die willen jeu de boulen? Hoe komen ze hier? Als ze met hun auto komen, waar moet die dan weer staan? We hebben nu al nauwelijks genoeg parkeerplaatsen. In deze tijden van bezuinigingen lijkt mij dit een onverantwoorde uitgave. Aan de graaf W.de Oudelaan staat ook een betonnen pinkpongtafel. Wij wandelen daar bijna dagelijks, maar we hebben er nog nooit iemand zien pinpongen. Het is wel hard nodig, dat er in het park onderhoud aan het groen gepleegd wordt. Daarbij dient men zich wel te realiseren, dat bomen en struiken ook meehelpen aan het dempen van het lawaai van de trein. Ondanks de (mijns inziens te lage) schermen is het lawaai van de trein nog steeds te veel. Het voetbalveldje lijkt in een behoefte te voorzien, oschoon er steeds minder gebruik van gemaakt wordt mede door de reeds vermelde overlast van jongeren. Het veldje ligt niet zo gunstig vanwege het water eromheen. De afrastering zou eigenlijk hoger moeten zijn. Nu zie je de kinderen toch liever voor hun huis in de straat voetballen. Veel wijsheid met de verdere plannen!
Door John Konigs op 05-03-2011
Merkwaardig dat een vraag naar verlichting uitmondt in speelattributen voor volwassenen. Het park heeft zolang ik er woonn(zo'n 30 jaar) een sociale functie voor kinderen en volwassenen. Een speel- en ontmoetingsplek. Sinds de aanleg van het voetbalveldje is het er niet beter op geworden. Er wordt vrij zelden gebruikt. Kennelijk heeft de gemeente vooraf niet onderzocht of er behoefte aan is. Dit dreigt zich nu te herhalen met een pingpongtafel en een jeu de boulesbaan. Is onderzocht of daaraan behoefte bestaat? Bij mensen uit de buurt of wordt het een hangplek voor volwassenen die (alleen zomers) daar kunnen ballen? Hoe frequent zullen deze voorzieningen worden gebruikt? Weegt het vrijwel zekere geringe gebruik op tegen de kosten van aanleg enteren het verlies aan schoonheid van het parkje. Bestaat echt de gedachte dat met de aanleg van deze attributen er meer volwssenen naar het parkje komen? Die zullen er allen komen als de hangplek voor jongeren verdwijnt en dus ook de overlast en de rommel. Is ook gedacht aan de verkeersaantrekkende werking van volwassenen wanneer deze niet uit de buurt komen? En als de beoogde volwassenen niet uit de buurt komen waarom dan de attributen niet geplaatst in de buurt waar die gepretendeerde liefhebbers wonen? Is er ook an gedacht dat de voor de direct aanwonenden extra geluidshinder geeft wanneer de pingpongtafel en de jeu de boulesbaan worden gebruikt? Kortom, geen pingpongtafel en jeu de boulesbaan maar eerst proberen het parkje weer aan de buurtbewoners terug te geven zodat zij weer van het park gebruik kunnen maken. Dan is verlichting een goede investering die niet alleen de sociale veilgheid kan verbeteren maar bovendien het hele jaar rendement oplevert. Het kan er tevens toe leiden dat de jongeren zich in het licht gezet voelen en hun hangplek verlaten. Zo lang ik er woon wordende loslopende honden in het parkje uitgelaten. Dat heeft nog nooit tot problemen aanleiding gegeven. Hondenpoepbakken zijn daarom overbodig. Er moeten geen oplossingen worden gevonden voor problemen die niet bestaan. Het parkje heeft altijd een nuttig functie voor de buurt gehad. Om de hond uit te laten, er gewoon door te lopen, te genieten van het mooie groen in het parkje en voor kinderen om er in bomen te spelen. Het lijkt me gewenst die functie te herstellen en het te complementeren met een verlichting. De aan te leggen hondenpoepbakken, pingpongtafel en jeu de boulesbaan hebben voor deze buurt geen toegevoegde waarde. Die investeringen kunnen worden bespaard. Het geld kan aan zinvollere doelen worden besteed.
Door Fred Kollen op 02-03-2011
de bomen die deze week zijn gekapt waren allen ziek of dood. Het gaat om een prunus met zware aantasting van zwammen op gesteltakken en nagenoeg dood, een sorbus met een zelfde probleem en een berk met zware stam inrotting die richting een tuin helde. Daarnaast is een dode knotwilg verwijderd. Het gaat om regulier onderhoud waarvoor een kapvergunning is aangevraagd en verkregen in de zomer van 2010. Het verwijderen van deze bomen staat helemaal los van het verjongen van het groen waar in bovenstaand plan over gesproken wordt.
Door gemeente Naarden op 02-03-2011
Geachte mevrouw van Steenis, Op uw vraag: Wie zijn trouwens die mensen die besloten hebben dat de honden aangelijnd moeten worden? volgend antwoord: De Gemeenteraad van Naarden. Wij allemaal dus, ook u en ik. Groet, Joost van Hooff
Door Joost van Hooff op 02-03-2011
Nogmaals een belachelijk idee die jeu de boulebaan en pingpongtafel. Wie stelt in nu zoiets voor? Wandelen en voetballen in het park , prima. Ik heb afgelopen maandag foto"s in het park gemaakt van de rotzooi, na een luidruchtig weekend Fles, nog half gevuld met bacardi, bierflesjes, scherven. zakjes waarin wiet zit lege zakken chips, fiets in de vijver gegooid, een grote troep.,. . Hondeneigenaar betalen hondenbelasting, moeten zelf de poep opruimen, en deze jeugd kan zijn gang gaan. Je krijgt en zeer grote mond als je er iets van zegt. Scooters razen langs je heen, en brommers maken een hels lawaai. Als je de politie belt, zeggen ze fijn dat U belt , we zullen wel eens gaan kijken En tot mijn grote verbazing, gisteren drie berken omgekapt, die opeens ziek waren. Toevallig op de plaats waar de jeu de boule baan en de ping pong tafel gepland zijn. Waar wonen de mensen die zulke voorstellen doen, vast niet in de buurt van het parkje. Wie zijn trouwens die mensen die besloten hebben dat de honden aangelijnd moeten worden? Ook zo'n democratisch besluit? Laat het park een park zijn om te wandelen en te spelen en onderhoud het eens behoorlijk. Geen jeudeboule en geen ping pong!! ?
Door van steenis op 01-03-2011
Tot mijn grote verbazing zag ik gisteren in het park, direkt achter mijn huis, tuinlieden aan het werk met groot materieel. Er werden 3 bomen omgezaagd die, volgens de tuinmannen, ziek waren. Het frappante is dat deze bomen precies op de plaats stonden waar de gemeente het toekomstige speelveldje met jeu de boulebaan, ping pong-tafel en bankje heeft gepland. Is dit een vooruitziende blik of puur toeval, dat deze 3 bomen tegelijk ziek zijn, juist op die plaats? Heeft inspraak nog wel zin, of slechts een verplicht nummer, maar staat alles van tevoren al vast?
Door Elly Zweers op 01-03-2011
Het verbaast mij dat na de negatieve reactie op het plaatsen van speelplekken voor kleine kinderen, namelijk het in de hand werken van meer hangjongeren in het park, deze voor (hang)jongeren nog interessantere speelvoorzieningen worden geplaatst. De overlast is groot in het park, en ook langs de weg er naar toe. Met gebroken flessen in de struiken, geen veilige plek. De jongeren die "gebruik maken" van deze plek komen niet eens uit onze buurt. Het feit dat het wandelpad weer een wandelpad wordt is een uitstekende zaak, de proefritjes met opgevoerde brommers zorgen voor veel geluids- en stankoverlast in onze achtertuin, gemotoriseerd verkeer hoort niet in een park! Daar wil ik overigens nog even op ingaan, enkel jaren geleden toen mijn zoon met zovele andere kinderen uit de buurt een fervent huttenbouwer was, werden op een goed moment door de gemeente de hutten "ontruimd". Het zou te gevaarlijk zijn en er zou geen toezicht zijn en die verantwoordelijkheid kon de gemeente niet op zich nemen. Dit kan ik met klem ontkennen aangezien de moeders wel degelijk overzicht hielden op onze spelende kinderen! Op mijn vraag of er iets aan de verschrikkleijke wildgroei van planten en bomen gedaan kon worden, was het antwoord tot mijn grote verbazing: nee, dit is een bos en daar doen wij niets aan". Wilde ik echter de boom( in het bos) laten snoeien die al jaren mijn avondzon uit de tuin houdt en waar grote stukken afbreken bij een stevige storm, dan kon ik hem wel inhuren! Dus wat is het nou? Een park of een bos ? En wie bepaalt de functie hiervan? Vandaag waren er al mensen aan het werk in het park, ik vraag me daarom af wat onze inbreng nog is.
Door Fenneke Nip op 28-02-2011
Dit plan lijkt op een lawine. Op de simpele vraag om wat betere verlichting in het parkje om het wat minder uitnodigend te maken voor ongewenste praktijken komt ineens een vloedgolf van bezigheids therapie aanbod. Ik heb niets tegen honden en kinderen en vind het uitstekend dat beiden enigszinds gescheiden speelruimte aangeboden krijgen maar als wij als volwassenen ook al in het park moeten gaan spelen dan vind ik dat absurd. Die pingpongtafel krijgt geen lang leven en gaat dezelfde weg als de regelmatig vernielde prullenbakken. De balletjes waaien vrolijk overal door het park als zwerfvuil. Het wijkbeheer heeft al moeite om glas, vuurwerkresten, spuiten en andere rommel op te ruimen laat staan dat ze ook nog eens achter de pingpongballen aan moeten. De Jeu de Boule baan ontaardt in maxi kattenbak c.q. hondentoilet voor honden van minder fatsoenlijke baasjes. Je gaat daar toch ook geen zandbak neerzetten! Laat het een parkje blijven voor iedereen, grote en kleine mensen en honden. Wat betreft het dilemma fietspad of wandelpad: het parkje heeft niet de afmetingen van het Vondelpark dus laat het pad aan de wandelaars en de fietsers kunnen via de Juliana van Stolberglaan naar de polder fietsen als ze in de wijde natuur willen fietsen.
Door Tineke de Vlaming op 22-02-2011
Ben het oneens met de gemeente van het parkje dit keer een speel- plaats voor volwassenen te maken, nadat wij onlangs hun plan om achter ons huis een kinderspeelplaats te creeren wisten te verhinderen. Voetpad moet hersteld worden, zodat wij ouderen ook rustig kunnen wandelen zonder door scooters en brommers omver te worden gereden. Verlichting is noodzaak zodat wij kunnen zien wat er bij de bankjes zich 's avonds laat afspeelt. Ik zie verder de uitvoering van de plannen met belangstelling tegemoet voor de groenvoorziening, de bramenstruiken vormen een eeuwigdurend gevecht en zullen weggehaald moeten worden.
Door Elly Zweers Jul.v.Stolberglaan 58 op 21-02-2011
Goede morgen mijnheer B. Het blog wordt gebruikt door alle bewoners van Parkwijk en door belangstellenden. Ik heb respect voor de mensen die reageren. Zij zijn voor of tegen iets en verwoorden dat. Zo neem je deel aan discussie en mag je verwachten dat je stem wordt meegenomen in een uiteindelijke beslissing. En dat gebeurt ook. Wellicht niet, of juist wel het resultaat dat je als individuele bewoner graag wilt maar dat is inherent aan dit soort zaken. Wat niet kan, mijnheer B., is melden dat het u geen barst interesseert wat wij met zín allen in deze Gemeente hebben afgesproken, nl. dat de eigenaar van een hond dat beest aangelijnd dient uit te laten, anders dan in losloopgebieden. Een volstrekt gemis aan burgerzin van uw kant en hartstikke fout. Uw hond dient in het parkje aangelijnd te zijn. U beslist daar niet over doch wij allemaal. En wij hebben allemaal nee gezegd tegen loslopen, zo simpel is dat. Maar daarom zult u anoniem willen blijven. Jammer en een gemiste kans. Met groet, Joost van Hooff wijkcoordinator BPV Paal en Perk 0652360169
Door Joost van Hooff op 21-02-2011
Op het aanvullende hekje na een belachelijk idee! Een pingpong tafel in de openlucht? Zonder muren eromheen die het absurd lichte balletje tegen de wind beschermen?! De verlichting in het parkje is ook een dom idee. Ze verkleinen naar mijn idee de veiligheid. Nu lopen figuren langs de kant in het donker, en ik (op het pad) ook. Straks loop ik in het licht lekker zichtbaar voor iedereen die zich wilt verschuilen in het donker langs de rand. Daarbij komt dat het een parkje is. Ik loop er iedere avond met mijn hond doorheen en heb nog NOOIT een probleem gehad of mij onveilig gevoeld. De jongeren die er zitten zijn vriendelijk en 'hangen' maar wat. Mensen, het is een parkje. Laat het alsjeblieft een rustig parkje blijven zonder jeux des boulesbaan, pingpongtafel en fietspaden. Anders wordt het wachten op de eerste zebrapaden en stoplichten. Stop het geld alsjeblieft in de veiligheid op straat. In agenten die in het weekend controleren op dronken lui die spiegels van auto's afschoppen. Mijn hond loopt in het hele parkje los, en blijft dat doen zolang ik honden heb. Mvg
Door Meneer B. op 21-02-2011
Heel goed dat het geen fietspad meer is. Woon reeds bijna 40 jaar aan de juliana van Stolberglaan. Sinds het een fietspad is geworden , is er veel overlast gekomen. Veel lawaai. Loop elke dag met de hond al vele jaren. Laat het park het park en maak er geen speeltuin van. Voetbalveld prima, maar absoluut geen jeu de boule en ping pongtafel. Precies achter mijn achtertuin. Leuk op zomerdagen dat gepingpong. Werkt vernielingen in de hand. Nu elke vrijdagavond gedonder bij de bankjes. Scooters, brommers, zaterdag liggen de spuiten en ander rotzooi voor het oprapen. Absoluut geen speelplaats voor kinderen. In iedere tuin zie tegenwoordig een trampoline, spelen de kinderen thuis. Ik protesteer ernstig tegen een pingpongtafel en jeu de boule in mijn achtertuin. Mensen die positief reageren en ook verlichting aanraden, wonwn niet aan het park maar in de buurtstraten. Zij ondervinden de hinder niet. Laat het park gewoon een park blijven. Hebben in vroegere tijden nooit last gehad van lawaai en rotzooi, maar altijd heerlijk en veilig gewandeld. Besteed het geld aandegene die het echt nodig hebben.
Door van steenis op 20-02-2011
Ik ben hondenbezitter, en loop wel eens door het parkje, uiteraard met de gebruikelijke uitrusting. Ik vind het jammer dat nu via allerlei maatregelen wordt gepoogd een beter gedrag af te dwingen. Het kost een hoop geld terwijl het m.i. beter zou zijn mensen gewoon op hun gedrag aan te spreken. Ik heb daartoe wel eens de uitwerpselen van een hond bij iemand thuis persoonlijk overhandigd. Dit lijkt mij heel wat effectiever. Overigens ben ik wel blij te lezen dat het installeren van de verlichting voorlopig is uitgesteld. Misschien mogen er dan wel meer voor- dan tegenstanders van verlichting zijn (ik weet niet waarom mijn naam niet voorkwam in het lijstje), aan de dieren wordt helaas niets gevraagd. Ik denk dat flora en fauna niet gebaad zijn bij extra verlichting en pleit er dan ook voor hiervan af te zien.
Door Theo Verbruggen op 14-02-2011
Beste allen, Hier worden beslissingen genomen die niet kloppen met de realiteit ! Op de vraag of er verlichting moest komen in het park kwamen 32 reacties binnen. Van deze 32 reacties waren maar liefst 22 families voor en 5 tegen. Uitgemaakte zaak denk ik dan maar wat schetst mijn verbazing; Uit de reacties wordt de conclusie getrokken dat niet zozeer de verlichting een probleem is in het parkje maar dat er aan de 'sociale cohesie'gewerkt moet worden. Deze conclusie is pertinent onjuist, ik wil dan ook vragen om bij de feiten te blijven en verlichting aan te schaffen in het park zoals de ruime meerderheid wil. Voor de goede orde: voor aanschaffing verlichting: Oostveen, Booy van Rhijn, Benning, Huibers, van Ieperen, Wolters, van Rossem, Haverkamp, Renkema, de Vlaming, Bolhuis, Anne, Berkel-Toet, Piebes, Steiner, van Hooff, Nietfeld, Bosch, Pouw, Sniekers, Bon en Graaff. Tegen: Spijkstra, Kalff, Macpherson, ten Bosch, Konigs Graag de stem van de meerderheid volgen; we zitten niet in Egypte.
Door Janneke Toet op 14-02-2011
Beste mensen, de APV van de gemeente geeft aan dat honden verboden zijn op speelplaatsen. Dat is de reden dat de honden in het stukje bij het speelveld aangelijnd moeten lopen. Op die manier hoeven spelende kinderen en honden niet met elkaar in aanraking te komen. Niet alle kinderen vinden dat namelijk fijn, de kinderen die wel graag met een hond spelen die kunnen dat buiten de speelterreinen doen.
Door gemeente Naarden op 14-02-2011
Prima voorstel! Leuk voor de (voetballende) kinderen!! Vooral een hek om het voetbalveld is een erg goed idee. Ik wil dan direct voorstellen het hek aan de waterkant van het veld voldoende hoog te maken, zodat de bal niet steeds in het water komt. Ten aanzien van de honden begrijp ik niet waarom deze niet gewoon in het hele parkje los mogen lopen. Zolang de eigenaren/uitlaters de poep maar opruimen.... en dat wordt nu nog gemakkelijker met de zakjes en de poepafvalbakken!
Door Talitha Jansen Venneboer op 13-02-2011
Hoe lang denkt u dat de ping pong tafel zal leven? Die is toch binnen de kortste keren vernield. Poep automaat is een prima idee en groenvoorziening aanpassen ook. Maar pinpongen en jeu de boule? Laat het gewoon een parkje blijven!
Door Marijke op 13-02-2011
Prima voorstel. Maar wel de honden vrij spel laten behalve op het voetbalveldje en het jeu de boule en pingpong veld, zoals voorgesteld. Met een altijd gevulde poepzak automaat moet het toch samen lukken. Kan het wat sneller aub? Veel succes ermee. Hartelijk dank.
Door C.H. van Rossem op 13-02-2011
Ik val stil van verbazing!!!! Ik loop hier al het grootste deel van mijn leven in dit parkje rond, wat hier in onze buurt dus de enige losloopplek is van de buurt. Betaal ook heel veel hondenbelasting om een hond te mogen hebben, prima, maar als mijn loopruimte, liever gezegd die van mijn hond zo wordt ingeperkt in de gemeente Naarden, omwille van kinderen etc. dan wil ik ook van deze belasting worden verlost en moet de gemeente ,maar kinderbelasting innen bij de ouders.(dit klinkt absurd, maar dat is dit plan in mijn ogen dus ook) Ik ben hier als 4 jarig meisje komen wonen en heb dus mijn hele jeugd in het park gespeeld, zonder voetbalveld, pingpongtafel etc. Wij klommen in bomen en bovenal deelden wij dit park, niet met fietsers/brommers (die zijn er ook geregeld nl.) maar met honden en daar heeft nooit iemand last gehad van mekaar. Tuulijk trapte wij als kind ook wel eens in de poep, nou en........ Maar als dat een probleem is, ik vind die zakjes prima, die heb ik zowiezo altijd al bij me voor noodgevallen, maar het voelt in Naarden zo langzamerhand als een soort misdaad als je een hond hebt en dat vind ik niet goed. Honden hebben ook recht en zeker omdat we er flink voor betalen, om ergens even lekker te kunnen rennen..... WAAR???? Op de Vesting liever niet meer, hier in dit park dus nog maar een klein stukje, wat is dit???? Bovendien heeft niemand het over de overlast van rondzwervend glas en troep van de niet opgevoede pubers, welke natuurlijk ook recht hebben op een hangplek. Jammer dat een aantal die deze plek uitzoeken en overbelasten ook nog eens niet uit deze wijk komen. Honden trappen in dat glas en raken aan poten gewond, maar dat is niet erg, want dat lost de eigenaar wel zelf weer op. En is dit veilig en leuk voor de kinderen die daar spelen? Ach en dan ook een fietspad door het park laten gaan, dat maakt het voor kinderen ook lekker veilig. De wijk is heel rustig, daar kun je prima fietsen en als er af en toe eens iemand rondfietst die dat leuk vindt en rust zoekt, prima, maar nodig niet elke fietser uit middels het bordje fietspad. Maar een stukje geven en nemen, dat mis ik heel erg in dit verhaal, een stukje tolerantie naar elkaar. En dat kinderen kennelijk door gebrek aan fantasie of wat dan ook meer speelmiddelen nodig hebben, dat vind ik ook helemaal leuk en gezellig, maar waarom kan dat niet op het grote stuk gras aan de kop van de vijver plaatsvinden?? Of kan dat dan omheind worden, zodat daar nog honden lekker wat kunnen rond rennen?? Laat de gemeente liever ook eens wat geld steken in het onderhoud van de bomen in onze wijk i.p.v. weer geld weggooien om het park te herbeplanten. Het heeft recentelijk gestormd en de wijk ligt bezaaid met kreupelhout van de bomen, omdat die niet fatsoenslijk per jaar of per 2 jaar eens helemaal gesnoeid worden en niet alleen langs de stam aan de onderkant Dit plan is voor dierenliefhebbers zeer onbevredigend en vast niet door een dierenleifhebber bedacht. Ik duim dat het anders wordt dan dit plan. E.M. Jansen
Door E.M.Jansen op 13-02-2011
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha