Uw mening?


28-01-11 Nieuw uiterlijk winkelstrip Mackaylaan
Dit blog is nu gesloten. Het Buurtplatform komt uiterlijk 25 maart 2011 terug met het vervolg op uw op- en†aanmerkingen. De gemeente is gestart met voorbereidingen om de winkelstrip aan de Mackaylaan een nieuw uiterlijk te geven.†Dit is een wens van de ondernemers, omdat zij de uitstraling van de winkels willen verbeteren. Er is geen technische aanleidingvoor de herinrichting, maar vanwege het economische belang van de winkelstrip†en om de kwaliteit van de wijkvoorziening te behouden, wil de Gemeente meewerken aan de gewenste verbetering. In het voorbereidingstraject is al een afvalcontainer geplaatst en een besluit genomen door het college van B&W om een zogenaamde blauwe zone in te voeren. Deze zone zal met de verdere werkzaamheden worden aangelegd. De eerste schets is klaar en die wil de gemeente graag met alle belanghebbende rondom de winkelstrip van de Mackaylaan. Als bijlage treft u een tekening aan waarop het voorlopige ontwerp staat weergegeven. Naast de veranderingen die op tekening staan, zullen de ondernemers zelf ook de winkelpui aanpakken. De werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn kunnen tijdelijk effect hebben op de bereikbaarheid van uw woning en ook op het uiterlijk van uw woonomgeving. Daarom wil de Gemeente ook via Parkwijknaarden de bewoners betrekken bij de planvorming van dit project. De gemeente is benieuwd naar uw mening over dit plan. Suggesties en ideeŽn kunt u op dit blog kwijt. Wij zullen deze reacties verzamelen en aan gemeente en winkeliers doorgeven. plattegrond nieuwe situatie tbv blog
REACTIES
De tekening zoals deze gepubliceerd is op de website van "parkwijk Naarden" laat niet veel details zien. Mogelijke fietsvoorzieningen zijn niet op de tekening herkenbaar en ook de toegang is onduidelijk. Als Fietsersbond vinden wij het belangrijk dat het winkelen met de fiets wordt gestimuleerd. In deze situatie is dat extra van belang omdat het een winkelcentrum met een buurtfunctie betreft. Wij brengen dan ook de volgende punten onder uw aandacht: 1. Het aantal parkeerplaatsen voor de fietser is momenteel te laag. Een verdubbeling zou niet misstaan. 2. De kwaliteit van de stallingvoorzieningen is nu slecht. Een goede stallingvoorziening moet een aanbindmogelijkheid hebben en steun verlenen voor extra stabiliteit. 3. De bereikbaarheid van de winkels is momenteel slecht, vanwege de autoparkeerstrook. De winkelstrip is voor de fietser meestal niet direct vanaf de weg bereikbaar. Wij pleiten er dan ook voor een aantal "passages" te creŽren. Dit geeft ook voordelen voor de automobilist met een winkelwagen. 4. Omdat de supermarkt de meeste bezoekers trekt kan er aan worden gedacht daar een grotere doorsteek te creŽren met extra stallingvoorzieningen en groenvoorzieningen. 5. Het verbaast ons dat de parkeerplaats voor minder validen helemaal aan het eind gesitueerd is. De meeste gebruikers van deze plaats zullen ook van de supermarkt gebruik maken. Gebruikelijk is het om deze parkeerplaats in de directe nabijheid van de supermarkt te situeren. Meer informatie treft u onder andere aan in de brochure ďFietsers zijn goede klantenĒ. http://www.cbl.nl/media/345_2_FietsersZijn%20GoedeKlanten.pdf Graag worden wij geÔnformeerd over de huidige stand van zaken. Tevens wil de Fietsersbond graag een bijdrage leveren aan de herinrichting. Een goede bereikbaarheid voor de fietser is immers in ieders belang. Fietsersbond Naarden Bussum
Door Kees Flink op 08-03-2011
Helaas is de resolutie van de tekening zodanig dat ik er weinig op kan zien. Wel valt mij op dat de parkeerruimte voor auto's zeer dominant is en dat de fietser het nakijken heeft, zowel wat betreft de stallingmogelijkheden als de bereikbaarheid. Ik doe dan ook de suggestie om faciliteiten voor fietsers te verbeteren en de groenvoorziening beter in te passen. De winkelstrip heeft immers een buurtfunctie, dus een goede bereikbaar voor fietsers en voetgangers en een gezellige uitstraling lijken mij wel op zijn plaats. M.i. zijn daarvoor mogelijkheden genoeg. Op een aantal plekken kan een doorsteek voor fietsers gemaakt worden van de weg naar de winkels, waarvoor een paar parkeerplaatsen moeten worden ingeleverd. Dit is reeds genoemd. Deze "passages" kunnen dan worden gebruikt als doorsteek voor fietsers en voetgangers, fietsenstalling en tevens voor de groenvoorziening. Door de groenvoorziening uit te breiden richting as van de weg ziet het er allemaal wat aantrekkelijker uit. Het aantal stallingsplaatsen voor fietsers is nu zeer ontoereikend. Mij lijkt een verdubbeling van de huidige capaciteit niet overdreven is. Uiteraard zijn ook betere klemmen gewenst. Tevens wordt het trottoir aan de Cort vd Lindenlaan iedere vrijdag volledig verspert door de auto van de viskraam. Kennelijk mag dat (?), doch voor voetgangers niet echt handig. Als het niet mogelijk is deze auto normaal te parkeren dan is het misschien handig daar gelijk ook een oplossing voor te vinden.
Door Theo Verbruggen op 02-03-2011
Het conceptplan ziet er goed uit, maar wat meer fietsenrekken zoals al door meer mensen is aangegeven lijkt me inderdaad geen overbodige luxe. Verder is er regelmatig overlast doordat auto's kortparkeren op de hoek van de Mackaylaan/C.v.d. Lindenlaan als er geen plaats is. Is het mogelijk om daar 2 paaltjes op de stoep te plaatsen zodat dit onmogelijk wordt? Verder wordt de grasstrook bij ons voor (C.v.d. Lindenlaan 7A) ook regelmatig gebruikt als parkeerplek of tijdelijke stop voor een telefoongesprek. Het gevolg is een slecht grasperk. Ieder voorjaar proberen wij dit in te zaaien maar zonder resultaat. Is het mogelijk ook hier een boom te planten zodat dit gelijk is opgelost.
Door Els Buter op 20-02-2011
Het plan ziet er wat mij betreft wel goed uit. Ik zou er sterk voor willen pleiten om het stukje op de hoek (bij de viskraam) zo in te richten dat hier niet de stoep op gereden kan worden om te parkeren om even een boodschap te doen. Dat gebeurt namelijk steeds vaker. Verder sluit ik me aan bij de woorden van Jan van Kooten dat veel mensen de plek bij de containers kenneljke zien als een dependance van de stort.
Door Dirk Dekema op 18-02-2011
Herinrichting winkelstrip Mackaylaan Een aantal keren per week ga ik naar de winkels op de Mackaylaan, ik doe dit altijd met de fiets. Erg handig met de fiets, want vanuit de winkel kunnen de boodschappen zo in de fietstas. Echter het bereik van de winkels is lastig net zo als het stallen van de fiets. Alleen via de kopse kanten kan je naar de fietsenrekken toe of je moet je met fiets tussen de geparkeerde autoís manoeuvreren. Vervolgens zijn de fietsklemmen vaak vol en bovendien van een slechte kwaliteit. Uitstekend voor de fietsenmaker die graag wielen repareert, maar de fietsenzaak is al verdwenen. (Maandag 14 febr. 2011 rond 16.30 stonden er 47 fietsen op de winkelstrip). Als ik naar de tekening kijk, zie ik eigenlijk alleen maar autoparkeerplaatsen, terwijl de winkelstrip toch vooral een buurtfunctie heeft, dus maak het dan ook aantrekkelijk voor de fiets. Helaas is daar niets van te herkennen. Alle ruimte wordt opgeofferd aan de auto, erg inefficiŽnt dus. Ik zou dus willen pleiten voor betere en meer fietsvoorzieningen (kijk eens naar de groene fietsenrekken in Bussum) dicht bij de winkels en zorg voor doorsteekmogelijkheden tussen de autoparkeerplaatsen. Nu zijn er 31 autoparkeerplaatsen en 30 fietsbeugels. Door bijvoorbeeld 3 parkeerplaatsen op te offeren voor een betere bereikbaarheid van het trottoir vanaf de weg en het aantal fietsplaatsen te verhogen naar ca. 60 kan de bereikbaarheid van de winkels sterk worden verbeterd. http://www.fietsersbond.nl/fiets-verkeer/stallingen/openbare-stallingen/winkelpubliek-smacht-naar-fietsenrekken M.vr.gr. Jacqueline Klomp
Door Jacqueline Klomp op 16-02-2011
Geacht platform, Het plan ter verfraaing van de winkelstrip ziet er goed uit. Ik zou echter willen pleiten voor een uitbreiding en wel betrek de plaats van de afvalcontainers bij de gehele opfrisbeurt. Wekelijks heb ik telefonisch contact met de GAD over de vervuiling van de plaats. Veel mensen vinden het een normale zaak dat er vuilniszakken gedumpt worden en dat de kartonnen dozen (veelal van lege flessen) achtergelaten kunnen worden. Door deze vervuiling ligt het stukje groen inmiddels ook vol met zwerfvuil. Ondanks de inspanningen van het personeel van de GAD is het vaak na een dag alweer een bende. Wilt u meedenken hoe hierin verbetering kan worden aangebracht. Natuurliojk begint het bij de daders, maar wellicht kan er een opvallend bord geplaatst worden waarop dudielijk staat dat los vuil, dat neregsn in past, niet achtergelaten mag worden. Jan van Kooten.
Door Jan van Kooten op 14-02-2011
Goed plan, ziet er goed uit en fijn dat er bomen worden geplaatst. Enkele opmerkingen. De parkeervakken zijn antraciet (donkergrijs dus) en de randen grijs. Bij nat weer is er geen goed zicht op de afscheiding van de vakken. Beter zou zijn om er een witte afscheiding van te maken. Goed zichtbaar en het levert gegarandeerd 2 - 3 plaatsen extra op. Plaats meer fietsenstandaards op de hoeken en enkele voor de Plus. Verder geen fietsenrekken op de doorloop. Een extra bankje bij de bakker voor en een breed loopbare stoep. Dus het looppad niet te veel gebruiken om waren uit te stallen, zoals de bloemenwinkel en de slager doen. Enkele tips dus. Vriendeljike groet, Toon van Dijk
Door A.J. van Dijk op 12-02-2011
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha