Uw mening?


16-11-10 Spelregels voor honden en hondenlosloopgebied
Met de komst van het eerste hondenlosloopgebied ( Naardermeerkwartier ) wijzen wij iedereen graag op de geldende spelregels omtrent honden in Naarden. De hond moet aangelijnd zijn binnen de bebouwde kom, tenzij u in het losloopgebied wandelt met uw hond. In 2011 werken wij hard aan de aanwijzing van meer losloopgebieden. In het nieuwe losloopgebied mag uw hond dan vrij rondlopen. Uiteraard moet uw hond wel onder appèl staan, u blijft te allen tijden verantwoordelijk voor uw hond. Zie ook Blog d.d. 15 november 2010, even naar beneden scrollen. Verder moet hondenpoep overal, ook in het losloopgebied, worden opgeruimd. Daarom staan er op steeds meer plaatsen hondenpoepbakken waar u zakjes kunt krijgen daarvoor. De zakjes mogen gewoon in de afvalbak worden weggegooid.
REACTIES
Op de informatieavond van 30 augustus gaf de meerderheid van de aanwezigen aan de voorkeur te hebben voor een weide met dieren. Daarop onderzocht de gemeente samen met Natuurmonumenten of hun beheerder dieren kon houden in het Naardermeerkwartier. De beheerder was echter niet geinterresseerd omdat het voor hem een erg klein gebied betreft dat redelijk ver buiten zijn reguliere werkterrein ligt. Naast een dierenweide werd ook aangedragen om het speelterrein (bij het huidige voetbalveld) te verbeteren. Dat is ook niet meegenomen in het herinrichtingsplan maar wordt komend jaar apart opgepakt. Doordat de mogelijkheid van een dierenweide beheerd door Natuurmonumenten wegviel is alsnog voor de tweede keuze (het hondenlosloopgebied) gekozen. Deze keuze is gemaakt in overleg met een afvaardiging van bewoners uit de wijk.
Door gemeente Naarden - Suzan Vijfhuizen op 22-11-2010
Jammer dat de gemeente voor deze oplossing kiest. De aanwezige buurtbewoners hebben duidelijk een voorkeur uitgesproken voor een weiland met dieren.De vraag is waarom u als gemeente een bijeenkomst organiseert en vervolgens niets met de uitkomst doet. Als hondenbezitter wil ik nog kwijt dat wij in deze buurt vele kanten op kunnen wandelen en helemaal niet zitten te wachten op een weiland waar de honden los kunnen lopen. Iets wat op de avond zelf ook naar voren is gebracht. Welke mensen doet u als gemeente een plezier hiermee? Of is dit de makkelijkste oplossing? Een teleurgestelde buurtbewoner.
Door Lenneke Gons op 21-11-2010
Helaas moet ik constateren, dat de gemeente hier iets anders van maakt, dan dat besproken is op de inspraakavond. Men doet niets met de mening van de meerderheid , maar laat de oren hangen naar die van de hondenbezitters. Misschien hebben die betere connecties met de gemeente? Mij lijkt een samenwerking met natuurmonumenten, schaapjes, het meest wenselijk. Maar ja , Naarden en asmenwerken?
Door Gerrit de Leeuw op 21-11-2010
weer een blijk van totale minachting van de politiek en gemeente over wat de burger eigenlijk wil, op de voorlichtingsavond (wat is het nut hiervan ?) is heel duidelijk kenbaar gemaakt wat de bewoners van dit gebied willen (hondenbezitters achter de garages en de rest van het gebied hondenvrij) maar nee de gemeente trekt toch zijn eigen plan en negeert wat de bewoners willen Groet bezorgde bewoner
Door sjaak meyberg op 20-11-2010
Jammer dat de bewoners welke wel aanwezig waren op de voorlichtingsavond en hun voorkeur hebben uitgesproken voor een ander concept dan hondenuitlaat plek,een beetje voor niets deze avond hebben bijgewoond,want dit is toch een totaal ander plan dan dat door 80% van de aanwezigen is voorgesteld. Het heeft dan ook weining zin om de volgende keer een voorlichtingsavond bij te wonen als er niet naar de alternatieven wordt geluisterd,jammer maar helaas! Vriendeljke groet, Een aanwonende van het weiland.
Door Arie Kamphorst op 20-11-2010
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha