Uw mening?


08-11-10 Verkeersstructuurplan
Het is in het belang van alle inwoners van Naarden dat men – jong of oud, fietser, voetganger of automobilist – op een veilige manier aan het verkeer kan deelnemen. In de Naarder Koerier van 16 september 2010 deed de Gemeente een oproep aan de inwoners om aan te geven waar zich knelpunten voordoen. Het leverde 60 reacties op. De reacties worden verwerkt in een nieuw Verkeersstructuurplan. Aan het Verkeersstructuurplan (VSP) wordt meegewerkt door een klankbordgroep, waarin naast de gemeente de buurtplatforms, waaronder Parkwijk Naarden, zijn vertegenwoordigd. Op 20 oktober is de groep bijeen geweest. Aan de hand van vier thema’s, die ook terugkeren in het Verkeersstructuurplan, werden de 60 reacties ingedeeld op mate van prioriteit. De thema’s zijn: bereikbaarheid/ doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid (overlast door verkeer) en parkeren. De klankbordgroep doet onder meer de volgende aanbevelingen:
  • Naarden kent enkele 30 kilometer-zones en dat zouden er nog meer kunnen worden. Wel moet de inrichting van deze zones beter op de gewenste snelheid worden afgestemd. In enkele zones laat dat nu te wensen over;
  • Op de hoofdroutes moet de doorstroming beter worden, mede om sluipverkeer door de wijken tegen te gaan;
  • Fietsers nemen het niet altijd even nauw met de regels. Op enkele plekken zou dat kunnen worden voorkómen door de situatie aan te passen en hen daarmee tot veiliger gedrag te bewegen.
Hoe nu verder? Nog deze maand gaat een projectgroep verder aan de slag met de uitwerking. Deze groep bestaat uit de gemeente, Veilig Verkeer Nederland, politie en de hulpdiensten. De resultaten worden teruggekoppeld naar de klankbordgroep. Het is de bedoeling dat het Verkeersstructuurplan in mei 2011 door de raad wordt vastgesteld.
REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha