Uw mening?


16-11-10 Grondwateronderzoek bouwterrein voormalige Apostolische kerk (bij de Thorbeckelaan), gereed
Met het oog op de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Apostolische kerk (bij de Thorbeckelaan), heeft de gemeente onderzoek laten doen naar het grondwater. Toen de kerk er nog stond, was er sprake van wateroverlast in de kelder van de kerk. Ook buurtbewoners klaagden over wateroverlast. In de buurt bestond de vrees dat er sprake zou kunnen zijn van een zogeheten wel (bron). In opdracht van de gemeente Naarden heeft Grontmij in de afgelopen maand onderzoek gedaan naar de actuele situatie. Er zijn peilbuizen geplaatst en onder de omwonenden is een enquête gehouden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er geen wel is. De wateroverlast is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de fluctuatie van de grondwaterstand in combinatie met een lekke constructie. Het advies voor de nieuwe bebouwing luidt: het afvoeren van minimaal de helft van het hemelwater dat op de toekomstige daken valt via een hemelwaterafvoer op het riool. Woningstichting Naarden, die op deze plek groepswoningen voor licht dementerenden wil bouwen, neemt de aanbevelingen van het rapport over. Ga naar website van de Gemeente om het rapport in te zien.
REACTIES
Geen reacties
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha