Uw mening?


08-11-10 Rommel rond vuilcontainers
Het komt vaak voor dat bewoners hun rommel niet in de containers maar ernaast deponeren.
Dat komt het aanzien van de wijk niet ten goede.
Goed om op te letten en niet zomaar de spullen te dumpen op een plek waar dat niet kan.
In de containers dus of, als dat niet - meer - kan, weer mee terug naar huis.
REACTIES
Interessante zaak, een boete kunnen krijgen oplopend tot 160 Euro omdat de container vol zit. Zelf woonachting in een wijk waar een container staat ervaar ik volgende zaken: - container wordt soms niet voldoende geleegd - zeer veel bewoners van buiten de woonwijk zijn zo vriendelijk deze container goed te vullen voor de buurtbewoners Indien deze mensen worden gewezen op deze ongewenste dump van afval wordt verontwaardigd gereageerd. Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de container soms vol zit. Dan zijn omwonenden geneigd om afval naast de container te zetten. Jammer en niet terrecht dat juist hier een boete voor wordt gegeven. In plaats van het geven van een boete kan beter worden nagedacht over een oplossing voor deze afvalproblematiek. Hartelijke groeten, Wim Linting jr. V
Door Wim Linting op 30-11-2010
de beplanting komt op 1 m vanuit de garages te staan. De eigenaren en huurders van de garages kunnen dus ook bij de achterzijde komen van hun garages.
Door gemeente Naarden - Suzan Vijfhuizen op 23-11-2010
Betr.herinrichting voormalige noodlokalen Calsschool Uw brief CWG/SAV/uit 101877. Geachte dames/heren, U vermeldt in Uw schrijven dat er achter de garages struiken komen te staan hetgeenen een goed idee is om deze afschuwelijk muur langs het gebied d.m.v. struiken te camouflerenen. Misschien ten overvloede wil ik U erop wijzen dat de betr.muur zeer gehavend is en ten delen vernieuwd en gevoegd moet worden. Daarom verneem ik graag van U of er ruimte wordt open gelaten om deze garagemuren te kunnen be- handelen en er zal ook aan de boeiranden gewerkt moeten worden. Graag ontvang ik Uw reactie, met vriendelijke groet W.A.Linting
Door W.A.Linting op 22-11-2010
als bewoners andere bewoners dit zien doen, spreek ze aan op dit gedrag aub!
Door laurent op 13-11-2010
het GAD controleert steeds meer op afval dat naast containers staat. Als ze de eigenaar van het afval traceren kan die rekenen op een boete die oploopt tot 160 euro. Een goede reden om het toch gewoon in de container te stoppen!
Door Suzan op 09-11-2010
REAGEER
Naam:
E-mail:
Titel:
Reactie:
Code: captcha