Basisscholen:
 
 
Minister Calsschool
Locatie Fortlanden, Verlengde Fortlaan 43
Locatie Naardermeerkwartier, J. W. Frisolaan 33
www.calsschool.nl
 
De school streeft een positieve relatie na tussen school en samenleving. Er wordt getracht een sfeer te scheppen waarbij elk kind zich geaccepteerd voelt ongeacht uiterlijk, taal, culturele of godsdienstige achtergrond.
 
De Identiteit:

De school laat zich in haar levensbeschouwelijke opstelling leiden door de evangelische boodschap en sluit zich tevens aan bij de geest en de beleving van de katholieke geloofsgemeenschap.  Wij zien de rol van de school als verlengstuk van de geloofsopvoeding thuis en de parochie van de St. Vituskerk in Naarden.
 
Comeniusschool voor openbaar onderwijs
Cort van der Lindenlaan 1
www.comeniusschool.nl

De Comeniusschool draagt met trots de naam van Comenius en laat zich inspireren door zijn wijze woorden.
 
De Identiteit
 
Comenius bepleitte een gedegen algemene vorming voor alle leerlingen van 4 tot 12 jaar. Voor rijk en arm, jongens en meisjes, ongeacht volk of cultuur. Volgens hem diende de school ingericht te worden als een samenleving in klein formaat.
 
Mavo (Vmbo-t) onderwijs
Sint-Vituscollege locatie Naarden
Cort v/d Lindenlaan 5
www.vituscollege.nl
 
Het Sint-Vituscollege Bussum/Naarden is één school, met één directie en één beleid. Binnen die ene schoolorganisatie zijn er twee locaties. Daardoor kan de kleinschaligheid van de locatie Naarden blijven bestaan.
 
De Identiteit

Respect is de kern van de interconfessionele identiteit van onze school. Het beste in onze humane en christelijke traditie staat ons hierbij voor ogen. Respect voor wat kinderen zijn en kunnen, respect voor de verschillen tussen leerlingen. De leerlingen worden serieus genomen. De ouders worden bij de school betrokken.
 
Huisartsencentrum

Prima Porta huisartsen
Dr J. Berden, Dr M. Kramer, Dr H. Schouten en Dr K. Siderakis
Kon. Wilhelminalaan 7
www.primaportahuisartsen.nl
 
Apotheek
Vesting service apotheek
Kon. Wilhelminalaan 7 (in hetzelfde pand als Prima Porta huisartsen)
www.vestingapotheek.nl
 
Woonzorgcentrum
Servicecomplex Ravelijn, onderdeel van Amaris De Veste
Lodewijklaan 16
www.deveste.amaris.nl
 
Zorg bij u thuis is ook mogelijk vanuit Amaris De Veste. Een speciaal team staat voor u klaar om u terzijde te staan voor zorg of ondersteuning in uw eigen vertrouwde woonomgeving.
 
Wijk-ontmoetingscentrum ‘Bellefleur’
www.wocbellefleur.nl
Mackaylaan 11a
 
Bellefleur is de thuisplaats voor alle mensen van 50 jaar en ouder, die om welke reden dan ook op zoek zijn naar gezelligheid en naar het sociale contact met leeftijdsgenoten.
 
Winkelcentrum Mackaylaan
 
Keurslager ‘Dijkstra’, ook voor catering
www.keurslagerdijkstra.nl
 
supermarkt ‘Plus’
www.plus.nl

 
‘Schippers’ (Fleurop)  bloemsierkunst
 
Kapper ‘Elegance’

 
kerken in onze buurten:
De Protestantse gemeente Naarden
www.pkn-naarden.nl
 
Witte Kerk
Koningin Wilhelminalaan 15
Oranje Nassau Zuid

Sint Vitus Parochie Naarden
www.sintvitusnaarden.nl
Pastorie, Marktstraat 1, Naarden