Wat doet ons Buurtplatform?
 
Het Buurtplatform richt zich op het collectief behartigen van de belangen van de wijk en de inwoners daarvan. De Gemeente wil nl. de afstand tussen de burgers en het bestuur verkleinen. Verkleinen van de afstand betekent enerzijds vergroten van de betrokkenheid van de burgers bij hun woonomgeving en anderzijds betekent dit het afstemmen van wensen uit de buurt met het aanbod van de Gemeente en andere partners.
 
Het Buurtplatform is dus bij uitstek geschikt om deze functie te vervullen.
 
U als buurtbewoner kunt fungeren als de ogen en oren van het Buurtplatform. Bijvoorbeeld door signalen door te geven over dingen die veranderen of anders zouden kunnen. U kunt ideeën aandragen of meepraten over zaken zoals verkeer, parkeren, veiligheid, criminaliteit, verlichting, speelvoorzieningen, drugsgebruik, milieu, groenvoorziening enz.
 
Het Buurtplatform kan dan samen met de Gemeente en eventuele andere partners zoeken naar mogelijke oplossingen. U als buurtbewoner draagt mede verantwoordelijkheid voor het wel en wee in onze wijk.
 
Met uw medewerking zal het voor het Buurtplatform mogelijk zijn om optimaal te functioneren.
 
Kijk ook eens op ons blog, hier kunt u vragen en opmerkingen zetten en meepraten over allerlei onderwerpen.